Base description which applies to whole site
+

Bijlage 5 – Trefwoordenlijst

Accountability 30, 33, 39

Acquis 25, 34

Afghanistan 13, 19, 28, 32, 44, 45, 46, 51

Afrika 26, 31, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 70, 97, 123

Agentschap 11, 26, 34, 42, 70, 72, 117, 121

Aids 16, 45, 75, 76, 127

Algemene Rekenkamer 5, 71, 94, 95, 98

Apparaatsuitgaven 91, 92

Armoedebestrijding 9, 13, 16, 29, 39

Asiel 34, 52, 58, 82

Asielzoekers 72, 82

Basisonderwijs 78

Bedrijfsleven 19, 27, 32, 38, 42, 47

Bedrijfsvoering 4, 5, 11, 91, 93, 94, 96, 99, 126

Begrotingssteun 29, 39, 71, 74

Beleidsconclusies 10, 24, 31, 37, 42, 47, 50, 53, 56

Buitenlandbeleid 55

Burundi 13, 28, 29, 40, 45

Capaciteitsopbouw 28, 38, 48

CBI 4, 11, 40, 70, 74, 99, 114, 115, 116, 117, 118, 126, 127

China 54, 79, 97

Clingendael 26

Coherentie 48

Conflictpreventie 13, 28, 29, 66

Consulaire bijstand 51, 58

Consulaire dienstverlening 10, 11, 14, 51, 53, 82, 83, 85

Corruptie 30, 33, 38, 49, 96, 121, 122, 128

Crisisbeheersing 13, 25, 28, 57, 62, 63, 98

Cultureel erfgoed 54, 86

Cultureel profiel 54, 57, 58, 86, 87, 101

Cultuur 54, 86, 87, 128

Cyprus 25, 34

DAC 29, 63, 72, 127

Discriminatie 23

Drinkwater 16, 49, 50, 79

Duurzaamheid 13, 20, 99, 100

Duurzame Ontwikkeling 11

Duurzame ontwikkeling 125

Duurzame Ontwikkeling 125, 127

Energie 13, 20, 30, 31, 33, 48, 79, 81

Energievoorzieningszekerheid 18, 30, 33, 62

EOF 67

EU-afdrachten 57, 67, 68

Eurojust 15

Europese Commissie 31, 35, 37, 52

Europese Raad 19, 34, 35, 38

Europese Unie 18, 19, 34, 127

Europol 15

Evaluatie 10, 11, 21, 27, 28, 29, 34, 41, 42, 47, 50, 52, 61, 66, 69, 74, 78, 81, 85, 88, 91, 98, 116, 118, 127

Evaluatieprogrammering 11, 78

EVD 121, 122, 127

FMO 40, 42, 58, 71, 72, 73, 74, 108, 127

FTI 43, 47, 76, 121, 127

Garanties 70, 109, 111

GEF 79

Gender 13, 21, 24, 38, 41, 43, 44, 45, 75, 127

Gezondheidszorg 16, 51, 76

GFATM 45, 76, 121, 127

Goed bestuur 25, 29, 57, 62, 64, 66, 101

HIV 16, 45, 75

Humanitaire hulpverlening 57, 62, 63, 64

Internationale organisaties 23, 28, 29, 47, 55, 56, 86, 98

Kinderen 18, 22, 23, 43, 64, 75

Maatschappelijk middenveld 27, 41, 47, 78

Maatschappelijk 14, 20, 22, 35, 41, 47, 51, 125, 127

MDG 9, 13, 16, 19, 21, 40, 45, 46, 71, 75, 127

Menselijke ontplooiing 43, 57, 58, 75, 76, 77, 101

Mensenrechten 14, 19, 21, 22, 24, 35, 36, 38, 44, 45, 57, 59, 60, 101

Milieu 11, 12, 16, 31, 41, 48, 57, 58, 62, 63, 79, 80, 101

NCDO 4, 11, 55, 58, 86, 87, 125, 127

Nederland 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 82, 83, 86, 87, 95, 99, 101, 104, 108, 111, 112, 121, 122, 123, 124, 127, 128

NIO 58, 70, 71, 73, 108, 109, 110, 111, 112, 128

Onderwijs 12, 16, 43, 47, 75, 76, 78, 121, 128

Onderzoek 5, 10, 11, 31, 43, 44, 46, 48, 51, 53, 61, 66, 69, 74, 75, 76, 78, 81, 85, 88, 94, 95, 96, 98, 99, 120, 121, 122

Onderzoekscapaciteit 43, 75

Ontwapening 26, 28, 32, 62

Ontwikkelingssamenwerking 19, 20, 30, 41, 43, 47, 54, 55, 57, 63, 70, 72, 75, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 108, 111, 123, 125, 127, 128

Partnerlanden 29, 30, 38, 41, 43, 46, 47, 54, 71, 72, 75

Personenverkeer 51, 57, 58, 82, 83, 101

PSOM 40, 42, 74, 121, 122, 128

Rechtsorde 11, 19, 20, 21, 28, 57, 59, 60, 101

Reproductieve gezondheid 20, 46, 75, 76

Samenwerking 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 41, 43, 44, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 67, 68, 69, 72, 76, 91, 93, 98, 101, 122, 125, 127, 128

Sancties 120, 122

Sociale ontwikkeling 75, 76, 77

Stabiliteit 11, 18, 19, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 57, 62, 63, 64, 101

Suriname 58, 71, 72, 76, 112, 122

Terrorisme 12, 18, 25, 26, 32, 34, 57, 62, 63

Uitbreiding 12, 34, 37, 47, 52, 111

UNAIDS 45

UNCTAD 39, 128

UNDP 63

UNESCO 61

UNFPA 46, 128

UNICEF 43, 78, 121, 128

UNIFEM 75, 128

Uruzgan 13, 19, 28

Veiligheid 12, 13, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 43, 45, 51, 52, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 78, 82, 83, 97, 98, 101, 112, 127, 128

Verenigde Staten 19, 42

Vierde eigen middel 67

Visumaanvragen 42, 52, 53

Visumverlening 53

Voorzitterschap 30, 34, 49

Vredesopbouw 29, 66

Vreemdelingenbeleid 52, 82, 83

Vrouwen 13, 16, 20, 22, 23, 28, 32, 36, 43, 44, 45, 46, 120

Wapenbeheersing 26, 27, 32, 62

Waterbeheer 49, 79

Wederopbouw 19, 28, 29, 45, 63, 64

Wereldbank 21, 29, 31, 38, 48, 49, 63, 72, 110, 121, 122

WHO 46, 128

WTO 36, 128

Zuid-Afrika 18, 38, 54, 55, 120

Licence