Base description which applies to whole site
+

Bijlage 4 – Afkortingenlijst

AfDB

African Development Bank

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AMIS

African Union Mission in Sudan

ANA

Afghaanse leger

ATT

wapenhandelsverdrag

AVVN

Algemene Vergadering Verenigde Naties

BNI

Bruto Nationaal Inkomen

BNPP

Bank Netherlands Partnership Program

BTW

Belasting over de Toegevoegde Waarde

BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZEP

BZ-evaluatieprogramma

CAADP

Comprehensive Africa Agriculture Development Programme

CBI

Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden

CCC

crisiscoördinator

DAC

Development Assistance Committee

DDFA

Dutch Design, Fashion and Architecture

DRC

Democratische Republiek Congo

ECOWAS

the Economic Community Of West African States

EP

Europees Parlement

EU

Europese Unie

EUFOR

EU Force

EULEX

EU rule of law mission in Kosovo

EUPOL

EU Police Mission in the Palestinian Territories

EU-VIS

Europees Visum Informatiesysteem

EVD

Economische Voorlichtingsdienst

EZ

Ministerie van Economische Zaken

FMO

Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

FTI

Fast Track Initiative

GFATM

Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

IAEA

International Atomic Energy Agency

IATI

International Aid Transparency Initiative

ICTY

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

ICTR

International Criminal Court for Rwanda

IFC

International Finance Corporation

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IO’s

Internationale Organisaties

IOB

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

LGBT

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender

MASSIF-fonds

fonds van het FMO

MATRA (Programma)

(Programma) Maatschappelijke Transformatie

MDG

Millennium Development Goal

MFS

Medefinancieringsstelsel

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NAVO

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NBSO

Netherlands Business Support Office

NCDO

Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling

NG

Niet Gouvernementeel

NGO

Niet-Gouvernementele Organisatie

NICHE

Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education

NIO

Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden

NPV

Non-Proliferatie Verdrag

NTM-I

NATO Training Mission – Iraq

NVIS

Nieuw Visum Informatie Systeem

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

ODA

Official Development Assistance

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OPCW

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

ORIO

Ontwikkelingsrelevante Infrastructurering

OS

Ontwikkelingssamenwerking

OVSE

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

POBB

programma ondersteuning buitenlands beleid

PPP’s

Public-Private Partnerships

PSI

Private Sector Investment

PSOM

Programma Samenwerking Opkomende Markten

PUM

Programma Uitzending Managers

RN

Reclassering Nederland

SG

Secretaris-Generaal

SGACA’s

Strategische Goed Bestuur en Corruptie Analyses

SGVN

Secretaris-Generaal Verenigde Naties

SICA

Stichting Internationale Culturele Activiteiten

SLA

Service Level Agreement

SREP

Scaling-up Renewable Energy Program for Low Income Countries

SRGR

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten

SSR

Society for the Study of Reproduction

EUVIS

EU Visum Informatiesysteem

UNCAC

United Nations Convention against Corruption

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development

UNFPA

United Nations Population Fund

UNICEF

United Nations Children’s Fund

UNIFEM

United Nations Development Fund for Women

UNMIS

United Nations Mission in Sudan

VK

Verenigd Koninkrijk

VN

Verenigde Naties

WHO

World Health Organization

WTO

World Trade Organization

Licence