Base description which applies to whole site

NIET-BELEIDSARTIKEL 98: ALGEMEEN

Algemeen

In de begroting 2009 is de verzameluitkering Jeugd en Gezin geïntroduceerd. Om deze reden zijn er geen gegevens over 2008 opgenomen.

Deze verzameluitkering kent zijn wettelijke grondslag in de Financiële verhoudingswet.

Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1 000
 

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen

0

300

5 357

308

5 049

      

Uitgaven

0

300

5 357

308

5 049

      

Programma-uitgaven

0

300

5 357

308

5 049

      

Verzameluitkering Jeugd en Gezin

0

300

5 357

308

5 049

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Hieronder zijn de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. De gegevens betreffen de mutaties bij 1e en 2e suppletoire begroting en Slotwet.

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1 000)

308

Mutaties 1e suppletoire begroting:

 

Geen mutaties

0

Stand 1e suppletoire begroting

308

Mutaties 1e suppletoire begroting:

 

1. Overboeking van artikel 3 OD 3 naar artikel 98 (De verzameluitkering Jeugd en Gezin) in verband met de bijdrage van Jeugd en Gezin aan het project School2Care van de gemeente Amsterdam.

2 000

2. Overboeking van artikel 3 OD 3 naar artikel 98 (De verzameluitkering Jeugd en Gezin) in verband met de bijdrage van Jeugd en Gezin aan het project vervolg Quickscan.

3 000

3. Overige mutaties

57

Stand 2e suppletoire begroting

5 365

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

– 8

Stand realisatie 2010

5 357

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2010 (bedragen x € 1 000)

0

Mutaties 1e suppletoire begroting:

 

Geen mutaties

0

Stand 1e suppletoire begroting

0

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

Geen mutaties

0

Stand 2e suppletoire begroting

0

Slotwetmutaties:

 

Geen mutatie

0

Stand realisatie 2010

0

Licence