Base description which applies to whole site

Niet-beleidsartikel 98 Algemeen

98.1. Algemeen

Hieronder valt de verzameluitkering Jeugd en Gezin. Deze bevat de uitkering van bestuurskosten aan de drie grootstedelijke regio’s, namelijk de stadsregio Amsterdam, het stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam.

98.2. Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore wet

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

  

1

2

3

4=1+2+3

    

Verplichtingen

308

0

0

308

0

0

0

0

          

Uitgaven

308

0

0

308

0

0

0

0

          

Programma-uitgaven

308

0

0

308

0

0

0

0

1.

Verzameluitkering Jeugd en Gezin

308

0

0

308

0

0

0

0

98.3. Operationele doelstellingen

Er is één operationele doelstelling op dit niet-beleidsartikel:

  • 1. Verzameluitkering Jeugd en Gezin.

98.3.1 Verzameluitkering Jeugd en Gezin

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)

308

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Overige mutaties

0

Stand 1e suppletore begroting

308

Licence