Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

NIET-BELEIDSARTIKEL 99: NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Algemeen

Dit is een technisch, administratief artikel, waarop middelen voor de loon en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Ook worden hierop de onvoorziene uitgaven geraamd. Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze verder worden verdeeld over de beleidsartikelen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Bedragen x € 1 000
 

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen

0

0

0

9 053

– 9 053

      

Uitgaven

0

0

0

9 053

– 9 053

      

Programma-uitgaven

0

0

0

9 053

– 9 053

– Loonbijstelling

0

0

0

2 090

– 2 090

– Prijsbijstelling

0

0

0

6 999

– 6 999

– Onvoorzien

0

0

0

0

0

– Taakstelling

0

0

0

– 36

36

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Hieronder zijn de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. De gegevens betreffen de mutaties bij 1e en 2e suppletoire begroting en Slotwet.

99.1 Loonbijstelling

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

2 090

Mutaties 1e suppletoire begroting:

 

1. Dit betreft de niet uitgedeelde loonbijstelling tranche 2009.

– 2 090

Stand 1e suppletoire begroting

0

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

Geen mutatie

0

Stand 2e suppletoire begroting

0

Slotwetmutaties:

 

Geen mutatie

0

Stand realisatie 2010

0

99.2 Prijsbijstelling

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

6 999

Mutaties 1e suppletoire begroting:

 

1. Betreft uitkeren prijsbijstelling tranche 2009, waarvan € 3 254 miljoen naar artikel 3 OD 1 en € 1 443 miljoen naar artikel 3 OD 2.

– 4 717

2. Restant artikel 99 deel prijsbijstelling.

– 2 282

Stand 1e suppletoire begroting

0

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

Geen mutatie

0

Stand 2e suppletoire begroting

0

Slotwetmutaties:

 

Geen mutatie

0

Stand realisatie 2010

0

99.3 Onvoorzien

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

0

Mutaties 1e suppletoire begroting:

 

Geen mutatie

0

Stand 1e suppletoire begroting

0

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

Geen mutatie

0

Stand 2e suppletoire begroting

0

Slotwetmutaties:

 

Geen mutatie

0

Stand realisatie 2010

0

99.4 Taakstelling

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)

– 36

Mutaties 1e suppletoire begroting:

 

1. Artikel 99 deel taakstelling

36

Stand 1e suppletoire begroting

0

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

Geen mutatie

0

Stand 2e suppletoire begroting

0

Slotwetmutaties:

 

Geen mutatie

0

Stand realisatie 2010

0

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2010 (bedragen x € 1 000)

0

Mutaties 1e suppletoire begroting:

 

Geen mutatie

0

Stand 1e suppletoire begroting

0

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

Geen mutatie

0

Stand 2e suppletoire begroting

0

Slotwetmutaties:

 

Geen mutatie

0

Stand realisatie 2010

0

Licence