Base description which applies to whole site

3. Budgettaire gevolgen van beleid

3.1 Wetgeving en controle Tweede Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

begroting

 

Verplichtingen

84 760

87 963

90 100

101 236

104 889

90 856

14 033

Uitgaven

84 768

87 058

91 237

99 306

99 801

90 856

8 945

1. apparaat

57 417

61 553

64 918

67 408

66 862

62 885

3 977

2. onderzoeksbudget

1 020

469

755

814

677

1 096

– 419

3. drukwerk

3 030

2 821

3 075

3 814

3 042

3 026

16

4. fractiekosten

23 057

21 747

22 186

27 040

27 959

23 415

4 544

5. uitzending leden

244

468

303

230

176

434

– 258

6. Enquêtes

       

1 085

   

Ontvangsten

3 577

3 673

8 051

3 336

4 740

2 066

2 674

Financiële toelichting

De fracties binnen de Kamer ontvangen een bijdrage in de kosten welke is gebaseerd op het zetelaantal. Het beschikbare budget op dit artikel is circa 90% van het budget waar de fracties maximaal een beroep op kunnen doen. In 2011 was het beroep op de fractiekostenregeling meer dan 98 %, mede door de naweeën van de verkiezingen medio 2010. Fracties die toen in omvang zijn afgenomen hebben een groter beroep gedaan op de fractiekostenregeling door onder andere sociale plannen, in verband met verkleining van de omvang van de ondersteuning. Hierdoor is er sprake van een overschrijding.

De meerontvangsten zijn te verklaren door een afrekening met een fractie in 2011 over een ouder jaar.

Licence