Base description which applies to whole site
+

A. Vergroten transparantie parlementaire proces

In 2011 is het project Staten-Generaal digitaal afgerond. Dit project, uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, houdt in dat alle handelingen, kamerstukken en aanhangsels digitaal beschikbaar zijn gesteld voor de burger. De dienst Communicatie is voortdurend bezig met het optimaliseren van de websites voor de verschillende doelgroepen, zoals «De Derde Kamer» waar informatie is te vinden voor scholieren over de werkzaamheden van de Tweede Kamer. Daarnaast zijn de verhoren van de Parlementaire Enquêtecommissie (Onderzoek Financieel Stelsel) live uitgezonden.

Licence