Base description which applies to whole site
+

B. IT-infrastructuur

De doelstellingen uit de begroting van 2011 zijn grotendeels bereikt.

De IT-infrastructuur is op orde gehouden, hoewel er wel wat achterstand is opgelopen in het vervangen van verouderde infrastructuur. Hierbij valt te denken aan de kantooromgeving, zowel soft – als hardware matig en de server en applicaties zijn niet allemaal tijdig vervangen.

Er is ook een aantal vernieuwingen gestart of doorgevoerd, hierbij valt te denken aan de nieuwe applicatie VLOS ten behoeve van het verslagleggingproces, aanleg van een (publiek toegankelijk) draadloos netwerk Plein2Air in grote delen van de Tweede Kamer en de implementatie van de virtuele werkplek. Er is nieuwe mobiele dienstverlening ingevoerd en tenslotte kan worden opgemerkt dat er een nieuwe automatisering architectuur is vastgesteld.

Licence