Base description which applies to whole site
+

5. NIET-BELEIDSARTIKEL

ARTIKEL10: NOMINAAL EN ONVOORZIEN

10.1 Nominaal en onvoorzien

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

begroting

 

Verplichtingen

0

0

0

0

0

18

– 18

Uitgaven

0

0

0

0

0

18

– 18

1. loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

2. prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

3. onvoorzien

0

0

0

0

0

18

– 18

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Licence