Base description which applies to whole site

3. Budgettaire gevolgen van beleid

2.1 Algemene Rekenkamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

begroting 2011

 

Verplichtingen

27 407

27 353

29 835

29 886

28 866

29 125

– 259

               

Uitgaven

26 677

28 000

30 083

29 971

28 802

29 125

– 323

1. recht- en doelmatigheids bevordering bij het Rijk en daaraan verbonden organisaties en institutionele programma's

26 677

28 000

30 083

29 971

28 802

29 125

– 323

               

Ontvangsten

1 351

1 159

1 465

944

698

1 217

– 519

Licence