Base description which applies to whole site

3. Budgettaire gevolgen van beleid

3.1 De Nationale ombudsman

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

begroting

 

Verplichtingen

12 447

12 511

13 736

15 169

17 130

16 028

1 102

Uitgaven

12 467

10 445

13 708

14 652

16 619

16 028

591

1. reguliere klachten

8 880

8 692

11 859

12 657

14 382

14 705

– 323

2. klachten van lagere overheden

1 471

1 753

1 849

1 995

2 237

1 323

914

Ontvangsten

231

145

131

105

2 320

489

1 831

Financiële toelichting

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2011 is 1 mln. incidenteel budget vanuit 2010 doorgeschoven naar 2011 voor de aanschaf van meubilair en implementatie van de Kinderombudsman en de digitalisering van het primair proces. Verder is bij Najaarsnota incidenteel budget toegekend voor de implementatie van klachtbehandeling in Caribisch Nederland (0,174 mln.) en is de loon en prijsbijstelling voor 2011 (0,119 mln.) alsnog toegevoegd. De uiteindelijke facturering voor de behandeling van klachten over decentrale overheden hebben zoals verwacht geleid tot een hoger budget (0,9 mln.). Bij 2e suppletoire begroting 2011 is een deel van het beschikbare budget voor digitalisering primair proces doorgeschoven naar 2012 (0,55 mln.). Uiteindelijk is van het totale budget 3% niet uitgeput.

Beleidsmatige toelichting

3.2 Beleidsprestaties 2011
 

Realisatie

Reguliere klachten

 

– Het op verzoek van burgers beoordelen of en waarom het rijk, de politie, de zelfstandige overheden en de overheden van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bij concreet overheidsoptreden in dienstbaarheid tekort zijn geschoten.

ja

Klachten lagere overheden

 

– Het op verzoek van burgers beoordelen of en waarom bij de Nationale ombudsman aangesloten decentrale overheden bij concreet overheidsoptreden in dienstbaarheid tekort zijn geschoten

ja

Onderzoek

 

– Het zelf nemen van initiatief tot het beoordelen van de dienstbaarheid van de overheid ondermeer in kwesties die via beoordeling van een individuele klacht onvoldoende onder de aandacht komen

ja

Communicatie

 

– Het zorgen voor een actief voorlichtingsbeleid, zodanig dat burgers weten wat de Nationale ombudsman voor hen kan betekenen en dat zij hem weten te vinden.

ja

Reguliere klachten

 

– Het op verzoek van burgers beoordelen of en waarom het rijk, de politie, de zelfstandige overheden en de overheden van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bij concreet overheidsoptreden in dienstbaarheid tekort zijn geschoten.

ja

Licence