Base description which applies to whole site

2. Speerpunten

De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft voor 2011 geen nieuwe plannen ontwikkeld met betrekking tot de huidige bedrijfsvoering. De gerealiseerde uitvoering van het Decoratie Advisering en Informatiesysteem beantwoordt aan de verwachtingen en alle decoratievoorstellen worden nu digitaal aangeleverd, behalve vanuit de landen van het Koninkrijk in de Overzeese gebiedsdelen en de zogenoemde BES-eilanden. Met betrekking tot het versierselenbeheer moesten in het boekjaar extra versierselen worden aangeschaft als gevolg van de uitgifte van versierselen in 2010 door de gehouden verkiezingsrondes en Staatsbezoeken. In verband met de vele uitgiften van versierselen binnen de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau was het noodzakelijk om de voorraden versierselen binnen diverse graden te vermeerderen.

Licence