Base description which applies to whole site

3. Budgettaire gevolgen van beleid

4.1 Kanselarij der Nederlandse Orden

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

begroting

 

Verplichtingen

3 540

3 995

4 168

3 795

4 623

3 522

1 101

Uitgaven

3 578

3 622

3 921

4 328

3 957

3 522

435

1. apparaat

2 166

2 025

2 361

2 402

2 332

1 853

479

2. decoraties

1 410

1 595

1 558

1 924

1 623

1 664

– 41

3. riddertoelagen

2

2

2

2

2

5

– 3

Ontvangsten

117

72

122

94

65

29

36

Financiële toelichting

Bij suppletoire begrotingen zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor apparaatskosten zoals in het kader van de verdere uitvoering van het Decoratie Advisering en Informatiesysteem, juridische kosten in verband met outplacementtraject en ten behoeve van de voorlichting over het Nederlandse decoratiestelsel in de vorm van het samenstellen van een praktijkhandboek «Van Herkenning tot Erkenning». De verplichtingen zijn met deze bedragen toegenomen maar ook ten behoeve van de ontwikkelingen binnen de goud- en zilverprijzen voor de aanschaf van versierselen, de levering van draaglinten en de aanschaf van kokers ten behoeve van de oorkonden.

4.2 Beleidsmatige toelichting

Operationele doelstelling

Activiteiten 2011

realisatie

Verstrekking van versierselen

Uitleveren van versierselen

ja

 

Uitleveren trouwe dienst medailles

ja

 

Uitleveren van vrijwilligersmedailles en jaartekens

ja

 

Uitleveren van officiersdienstkruizen

ja

 

Uitleveren van overige versierselen

ja

Interne behandeling van decoratievoorstellen

Procedurele controle en registratie van decoratievoorstellen

ja

 

Splitsing van voorstellen op Algemene en Bijzondere Gelegenheid

ja

 

Inhoudelijke beoordeling en toetsing van voorstellen alsmede het prepareren en uitbrengen van preadviezen ten behoeve van het Kapittel voor de Civiele Orden

ja

 

Het omzetten van het preadvies naar definitief advies en het verzenden naar de minister die het aangaat

ja

Licence