Base description which applies to whole site

3. Budgettaire gevolgen van beleid

6.1 Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

begroting

 

Verplichtingen

1 457

1 682

1 895

1 928

2 128

1 457

671

Uitgaven

1 457

1 681

1 895

1 927

2 092

1 457

635

1. apparaat

1 457

1 681

1 895

1 927

2 092

1 457

635

Ontvangsten

66

141

36

165

237

60

177

Financiële toelichting

Bij voorjaarsnota 2011 heeft het kabinet structureel er € 375 000,– bij gekregen in verband met een toename van de werkzaamheden en hogere kwaliteitseisen bij met name de consulaire activiteiten die maakten dat een versterking van de organisatie van het kabinet noodzakelijk was. Tevens waren de inkomsten uit naturalisatieverzoeken bijzonder hoog (het betrof hier verzoeken uit 2010, betaald in 2011).

Licence