Base description which applies to whole site

4. Operationele doelstellingen

6.2 Operationele doelstelling
 

Activiteiten 2011

realisatie

Ondersteuning van de Gouverneur

Twee medewerkers adviseren (specialisatie op beleidsterreinen)

ja

 

Lokale medewerkers worden met name ingezet ten behoeve van de uitvoering van consulaire taken

ja

 

Voorbereiden van consulatie

gesprekken en overleggen

ja

 

Onderhouden netwerk om de Gouverneur op alle voorkomende terreinen van deskundig advies te voorzien

ja

 

Schrijven van toespraken en het ondersteunen van de Gouverneur in zijn representatieve taken

ja

Bekrachtiging Landsverordeningen en Landsbesluiten

Toetsen van het aan de Gouverneur voorgelegde ontwerp landsverordeningen en landsbesluiten

ja

 

Overleg met landsdiensten o.a. met het oog op correcte inhoud, vorm en formulering

ja

Uitvoeringstaken

Behandelen van aanvragen van paspoorten, nooddocumenten, visa

ja

 

Beoordelen van optieverklaringen en registreren van naturalisatieverzoeken

ja

 

Behandelen van verzoeken voor toestemming voor overvliegen/landen en havenbezoeken of ankeren

ja

 

Behandelen van gratieverzoeken en uitleveringsverzoeken

ja

 

Adviseren over en doorgeleiden van voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen

ja

 

Verzorgen van audits van uitgiftelocaties van reisdocumenten

ja

Paspoortuitgifte in eigen beheer

Uitgifte van paspoorten aan ingezetenen van Aruba

ja

Consolidatie organisatie kabinet

Uitbreiding van organisatie en formatie

ja

 

Werving en selectie personeel

ja

Hoorzitting naturalisatie

Horen van bezwaarden

ja

6.3 Prestaties en productgegevens
 

2007

2008

2009

2010

2011

(in aantallen)

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

Doorgeleiden Landsverordeningen en Landsbesluiten

4 257

4 586

3 960

3 124

3 161

Doorgeleiden Rijkswetten en verdragen

23

31

46

28

28

Naturalisatieverzoeken

194

559

471

1 684

144

Reisdocumenten

279

272

291

233

304

Visa

135

103

119

94

113

Gratieverzoeken

43

15

15

22

9

Uitleveringen

0

2

1

0

0

Optieverzoeken

33

28

196

156

126

Verlenen van toestemming voor het overvliegen, landen, havenbezoeken etc.

29

17

18

24

24

Adviseren en doorgeleiden voorstellen Koninklijke onderscheidingen

9

11

8

10

6

Audit van de beveiliging van de uitgifte van paspoorten in Aruba

1

2

1

2

0

Beëdigingen

8

7

40

8

6

Opening zittingsjaar van de Staten

1

1

1

1

1

Licence