Base description which applies to whole site

1. De versterking van de adviesfunctie

De versterking van de adviesfunctie is in 2011 inhoud gegeven in de werkzaamheden van een aantal commissies, samengesteld uit leden van de beide Afdelingen. Deze commissies werken zowel voor de Afdeling advisering als voor de Afdeling bestuursrechtspraak en beogen bij te dragen aan een betere advisering en een betere bestuursrechtspraak.

Voor de versterking van de advisering zijn de volgende commissies relevant : het Constitutioneel Beraad, de Commissie Recht van de Europese Unie, de Commissie Europese integratie en de Commissie doorwerking adviezen en uitspraken.

De versterking van de adviesfunctie vindt ook plaats door wetenschappelijke onderzoek, waarvoor de Raad opdracht geeft en door de symposia die de Raad organiseert over onderwerpen die voor de advisering van belang zijn.

Licence