Base description which applies to whole site

1. Financiële rechtmatigheid

In 2011 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. Er is sprake van een getrouwe weergave.

Licence