Base description which applies to whole site

2. Totstandkoming (niet financiële) informatie

De totstandkoming van de financiële – en niet financiële informatie in het jaarverslag voldeed niet geheel aan de eisen. De door de RAD geconstateerde onvolkomenheden heeft de Raad van State inmiddels hersteld.

Licence