Base description which applies to whole site

3. Financieel en materieel beheer

Sturing van het financieel beheer verloopt op basis van maandelijkse vergelijkingen tussen begroting, jaarplan, voorgenomen uitgaven en het maandelijks gegenereerde uitputtingsoverzicht.

Licence