Base description which applies to whole site

4. Overige aspecten

Organisatie: per medio september is de gewenste coördinator bedrijfsvoering aangetreden, zodat de directeur en senior adviseur/plaatsvervangend directeur zich meer kunnen richten op hun adviserende werkzaamheden. Per eind december is het contract van de tijdelijke consulair medewerker beëindigd en is afscheid genomen van een tweetal uitzendkrachten (benodigd voor de verwerking van de vele naturalisatieverzoeken). Het convenant betreffende de ondersteuning bij de afgifte van paspoorten door de afdeling bevolking werd verlengd en de hiervoor uitgezonden medewerker heeft verlenging van haar plaatsing gekregen.

Huisvesting: diverse interne verbouwings- en renovatiewerken werden uitgevoerd en de luchtkoelinginstallatie is vernieuwd.

Licence