Base description which applies to whole site

2. Totstandkoming niet financiële beleidsinformatie

Interne en externe niet financiële beleidsinformatie wordt verstrekt door diverse instanties zoals reeds vermeld onder 7.3 en 7.4. Deze informatie wordt bijgehouden in het Document Management Systeem, de verstrekte paspoort en visa registratiesystemen, het boekhoudprogramma van Exact of in eigen beheer ontwikkelde spreadsheets en/of databases.

Licence