Base description which applies to whole site

3. Financieel en Materieel beheer

In verband met de staatkundige veranderingen binnen de Nederlandse Antillen zijn in 2010 en 2011 de belangrijkste consulaire, financiële en bedrijfsmatige processen geactualiseerd naar de nieuwe situatie.

Licence