Base description which applies to whole site

4. Overige aspecten

In verband met de staatkundige veranderingen heeft het ministerie van BZK het budget en formatie van het Kabinet naar beneden aangepast en vastgesteld.

Licence