Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

C2 Saldibalans per 31 december 2011

Saldibalans per 31 december 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

1)

Uitgaven 2011

5 275 588 007

 

2)

Ontvangsten 2011

1 006 020 345

             

3)

Liquide middelen

71 819

       
             

4)

Rekening-courant RHB

50 000 000

 

4a)

Rekening-courant RHB

4 237 214 142

 

Nationale Hypotheekgarantie

         
             

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-compt. vorderingen)

27 484 645

 

6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

59 909 985

             
       

6b)

Begrotingsreserve Nationale Hypotheekgarantie

50 000 000

             

7)

Openstaande rechten

   

7a)

Tegenrekening openstaande rechten

 
             

8)

Extra-comptabele vorderingen

699 711 422

 

8a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

699 711 422

             

9a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

   

9)

Extra-comptabele schulden

 
             

10)

Voorschotten

2 662 258 126

 

10a)

Tegenrekening voorschotten

2 662 258 126

             

11a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

680 443

 

11)

Garantieverplichtingen

680 443

             

12a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

1 068 399 171

 

12)

Openstaande verplichtingen

1 068 399 171

             

13

Deelnemingen

   

13a)

Tegenrekening deelnemingen

 
             
 

TOTAAL

9 784 193 633

   

TOTAAL

9 784 193 633

Licence