Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

C3 TOPINKOMENS

Op grond van artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Stb. 2006, 95) is een overzicht opgenomen van de medewerkers die in het verslagjaar meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers. Dit gemiddelde belastbare jaarloon is voor 2011 vastgesteld op € 193 000 (was in 2010 € 193 000).

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op de navolgende functionarissen.

Bedragen in euro's.

Organisatie

Functie

Belastbaar jaarloon 2010

Pensioenafdrachten en overige voorzieningen betaalbaar op termijn 2010

Totaal 2010

Belastbaar jaarloon 2011

Pensioenafdrachten en overige voorzieningen betaalbaar op termijn 2011

Ontslagvergoeding 2011

Totaal 2011

Motivering

Opmerking

BZK

SG DEF

156 024

37 064

193 088

158 878

38 183

0

197 061

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

Buitengewoon Adviseur van BZK

164 853

40 185

205 038

164 982

41 374

0

206 356

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

SG BZK

177 882

40 595

218 477

185 504

47 026

0

232 530

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen (inclusief achterstallige betaling 2008–2010)

 

BZK

SG VenJ

158 196

37 665

195 861

158 162

39 047

0

197 209

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

Deltacommissaris

173 421

45 599

219 020

173 487

46 989

0

220 476

38-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

SG SZW

150 789

49 512

200 301

149 375

54 822

0

204 197

38-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

SG VWS

174 063

39 805

213 868

172 322

46 082

0

218 404

39-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

IG Raad van Bestuur Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit van EL&I

157 892

39 283

197 175

163 619

40 121

0

203 740

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

Directeur ABD TOP Consultants van BZK

141 028

71 298

212 326

151 498

64 631

0

216 129

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

Buitengewoon Adviseur van BZK

156 389

37 339

193 728

156 357

38 710

0

195 067

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

SG OCW

150 529

36 034

186 563

157 341

37 120

0

194 461

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

Buitengewoon Adviseur van BZK

157 312

37 537

194 849

157 261

38 966

0

196 227

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

DG RIVM VWS

157 918

38 015

195 933

163 022

39 165

0

202 187

40-urige werkweek en variabele inkomensbestanddelen

 

BZK

portefeuillemanager bij BZK

71 293

16 386

87 679

152 751

2 792

50 000

205 543

Schadeloosstelling i.v.m. ontslag o.g.v. artikel 99 ARAR. Van de schadeloosstelling € 183 228,00 is € 133 228,00 reeds opgenomen in het belastbaar loon.

Ontslag per 1-3-2011

BZK

afdelingshoofd bij BZK

103 460

45 852

149 312

213 734

44 025

 

257 759

Uitkering Besluit Sociaal Flankerend Beleid € 48 743,22 en uitbetaling van zelf opgebouwde levensloopvoorziening € 62 630,81

Ontslag per 1-12-2011

BZK

implementatiemanager bij BZK

106 730

26 839

133 569

194 091

15 322

 

209 413

Uitkering Besluit Sociaal Flankerend Beleid € 125 259,01

Ontslag per 15-8-2011

Het gemiddelde belastbare jaarloon van ministers in de zin van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens, is voor 2011 vastgesteld op € 193 000 (gebaseerd op een arbeidsduur van 36 uur).

In 2011 waren er 13 leden van de topmanagementgroep (TMG) waarvan het belastbare inkomen boven deze norm kwam. Voor deze TMG-leden geldt dat zij vooral boven de WOPT-norm uitkomen vanwege een langere arbeidsduur dan 36 uur.

Meer informatie over de beloning van rijksambtenaren en van de topmanagementgroep in het bijzonder is te vinden in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011.

Licence