Base description which applies to whole site

9. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT BATEN-LASTENDIENSTEN

Samenvattende verantwoordingsstaat baten-lastendiensten
(bedragen x € 1 000)

Naam Baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie

(2)

Verschil realisatie en begroting (3)=(2)–(1)

Realisatie t-1

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

 

Totaal baten

40 814

40 173

– 641

39 581

Totaal lasten

40 716

39 484

– 1 232

38 780

Saldo van baten en lasten

98

689

591

801

         

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 930

– 3 764

– 2 834

– 715

         

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

 

Totaal baten

27 275

40 204

12 929

47 048

Totaal lasten

27 275

40 854

13 579

47 135

Saldo van baten en lasten

0

– 650

– 650

– 87

         

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

1 446

Totaal kapitaaluitgaven

– 1 125

– 1 277

– 152

– 5 238

         

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

 

Totaal baten

346 792

390 662

43 870

359 178

Totaal lasten

346 792

370 028

23 236

362 297

Saldo van baten en lasten

0

20 634

20 634

– 3 119

         

Totaal kapitaalontvangsten

0

47

47

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 4 516

– 19 789

– 15 273

– 4 907

         

Nederlands Vaccin Instituut

 

Totaal baten

155 392

28 826

– 126 566

155 149

Totaal lasten

157 392

62 910

– 94 482

166 030

Saldo van baten en lasten

– 2 000

– 34 084

– 32 084

– 10 881

         

Totaal kapitaalontvangsten

7 500

81 145

73 645

12 000

Totaal kapitaaluitgaven

– 13 000

– 51 466

– 38 466

– 13 767

         

JeugdzorgPlus-instelling Almata

 

Totaal baten

30 615

33 767

3 152

34 129

Totaal lasten

30 590

33 557

2 967

33 667

Saldo van baten en lasten

25

210

185

462

         

Totaal kapitaalontvangsten

750

40

– 710

1 292

Totaal kapitaaluitgaven

– 1 553

– 594

959

– 1 987

         

JeugdzorgPlus-instelling De Lindenhorst

 

Totaal baten

10 188

11 473

1 285

10 810

Totaal lasten

10 188

11 282

1 094

10 675

Saldo van baten en lasten

0

191

191

135

         

Totaal kapitaalontvangsten

605

0

– 605

845

Totaal kapitaaluitgaven

– 707

– 132

575

– 197

Licence