Base description which applies to whole site

15 Openstaande verplichtingen (credit 9.725.534 x EUR 1.000)

Opbouw openstaande verplichtingen:

Specificatie x 1.000 EUR
 

31 december 2012

31 december 2011

Openingsbalans

9.131.016

10.493.957

Bij: Aangegane verplichtingen

11.368.644

9.649.821

Af: Tot betaling gekomen verplichtingen

10.774.126

11.012.762

Eindbalans

9.725.534

9.131.016

Licence