Base description which applies to whole site

Artikel 14. VUT-fonds

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 14.1 VUT-fonds
           

Realisatie

Oorspronkellijk Vastgestelde begroting

Verschil

(x € 1.000)

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

     

190.000

140.000

210.000

– 70.000

                 

Uitgaven:

     

190.000

140.000

210.000

– 70.000

14.1

VUT-fonds

     

190.000

140.000

210.000

– 70.000

Ontvangsten

     

15.892

18.816

19.000

– 184

E Toelichting op de financiële instrumenten
14.1 VUT-fonds

In 2013 heeft het VUT-fonds een lager beroep op de VUT-lening gedaan dan was geraamd. De leenbehoefte was lager, omdat steeds meer mensen besluiten langer door te werken, zelfs tot de leeftijd van 64 jaar en 11 maanden, en er daarom steeds later een beroep wordt gedaan op de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden. Deze trend is al vanaf de aanvang van de leenovereenkomst zichtbaar. Indien men langer doorwerkt, komt de volledige VUT/FPU tot uitkering in een kortere periode. De totale kosten veranderen niet. De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning.

Licence