Base description which applies to whole site

Artikel 12. Algemeen

A Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de centrale onderzoeksbudgetten en de werkzaamheden van internationale zaken begroot en verantwoord.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 12.1 Algemeen
           

Realisatie

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Verschil

(x € 1.000)

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

     

2.466

331

2.266

– 1.935

                 

Uitgaven:

     

14.704

2.870

4.420

– 1.550

12.1

Algemeen

     

692

627

1.474

– 847

 

Subsidies

     

181

334

178

156

 

Diverse subsidies

     

0

155

0

155

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

     

181

179

178

1

 

Opdrachten

     

511

293

1.296

– 1.003

 

Internationale Samenwerking

     

3

0

475

– 475

 

Opdrachten

     

508

293

821

– 528

                 

12.2

Verzameluitkeringen

     

14.012

2.243

2.946

– 703

 

Bijdragen aan medeoverheden

     

0

2.243

0

2.243

 

IPSV en impulsbudget

     

0

2.243

0

2.243

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

     

14.012

0

2.946

– 2.946

 

IPSV en impulsbudget

     

13.923

0

2.946

– 2.946

 

Oude regelingen wonen

     

89

0

0

0

                 

Ontvangsten

     

0

0

0

0

E Toelichting op de financiële instrumenten
12.1 Algemeen

Opdrachten

Internationale samenwerking

In 2013 heeft in het kader van Internationale samenwerking een overboeking naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie plaatsgevonden van € 75.000,–. Verder zijn met betrekking tot dit onderdeel geen specifieke uitgaven gedaan.

Opdrachten

Op dit artikelonderdeel zijn uitgaven gerealiseerd voor strategisch, beleidsondersteunend en evaluatief onderzoek dat raakvlakken heeft met meerdere beleidsterreinen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

12.2 Verzameluitkeringen

Bijdragen aan medeoverheden

IPSV en impulsbudget

Dit betreft een technische correctie van 2013 naar 2012 om het beschikbare budget aan te laten sluiten met de uitfinanciering op grond van de afgegeven beschikkingen op het gebied van vooral IPSV en de Impulsregeling Stedelijke Vernieuwing.

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

IPSV en impulsbudget

Zie bovenstaande toelichting.

Licence