Base description which applies to whole site

5.3 Niet-beleidsartikel 11 Geheime uitgaven

Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel 11 Geheime uitgaven

De onderstaande tabel bevat de geraamde en gerealiseerde uitgaven en verplichtingen voor 2013.

Artikel 11 Geheime uitgaven

(bedragen x € 1000)

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

begroting 2013

verschil

Verplichtingen en uitgaven

2.245

2.236

6.238

5.251

5.264

5.264

0

Geheime uitgaven

2.245

2.236

6.238

5.251

5.264

5.264

0

Totaal uitgaven en verplichtingen

2.245

2.236

6.238

5.251

5.264

5.264

0

De geheime uitgaven worden jaarlijks gecontroleerd door de president van de Algemene Rekenkamer.

Licence