Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 1 Integraal waterbeleid

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 1 Integraal waterbeleid per ontwerpbegroting 2013 geconverteerd naar de artikelen 11 Waterkwantiteit en 12 Waterkwaliteit.

Budgettaire gevolgen van beleid: (bedragen x € 1.000)

01 Water

     

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

   

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

72.119

48.402

     

Uitgaven

69.626

42.097

     

01.01 Algemeen waterbeleid

47.032

31.671

     

01.01.01 Opdrachten

19.074

2.116

     

01.01.02 Subsidies

9.757

10.355

     

– Partners voor Water (HGIS)

9.757

9.137

     

– Overige subsidies

 

1.218

     

01.01.03 Bijdragen aan baten-lastendiensten

18.201

19.200

     

– Bijdragen aan RWS

18.201

19.200

     

01.02 Waterveiligheid

18.661

2.591

     

01.02.01 Opdrachten

18.661

2.591

     

01.03 Waterkwantiteit en kwaliteit

247

5.937

     

01.03.01 Opdrachten

247

2.638

     

01.03.02 Subsidies

0

77

     

01.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

3.222

     

01.04 Grote oppervlaktewateren

3.686

1.898

     

01.04.01 Opdrachten

3.686

1.898

     

01.09 Ontvangsten

93

75

     
Licence