Base description which applies to whole site

Artikel 2 Ruimtelijke Ontwikkeling

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 2 Ruimtelijke ontwikkeling vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling.

Budgettaire gevolgen van beleid: (bedragen x € 1.000)

02 Ruimtelijke ordening

   

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

38.493

93.527

     

Uitgaven

148.555

117.259

     

02.01 Ruimtelijk Instrumentarium

19.803

23.767

     

02.01.01 Opdrachten

7.101

8.792

     

02.01.02 Subsidies

10.901

14.915

     

02.01.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

1.801

60

     

02.02 Geo informatie

27.227

28.968

     

02.02.01 Opdrachten

2.777

4.715

     

02.02.05 Bijdrage aan ZBO en RWT

24.450

24.253

     

– Basisregistratie grootschalige Topo (BGT)

 

0

     

– Basisregistratie Topo (BRT)

24.450

24.253

     

– Overige Bijdragen aan ZBO/RWT

 

0

     

02.03 Gebiedsontwikkeling

69.414

14.565

     

02.03.01 Opdrachten

8.515

1.245

     

02.03.02 Subsidies

 

211

     

02.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

60.899

13.109

     

– Bufferzones ILG

 

0

     

– Projecten BIRK

28.622

8.609

     

– Projectern Nota Ruimte

32.277

4.500

     

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebeid

 

0

     

02.04 Ruimtegebruik bodem

32.111

49.959

     

02.04.01 Opdrachten

234

2.772

     

02.04.02 Subsidies

8.867

22.886

     

– Bedrijvenregeling

5.666

7.354

     

– Overige subsidies

3.201

15.532

     

02.04.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

11.140

12.300

     

– Meerjaren programma Bodem

6.502

0

     

– Programma Gebiedsgerichte instrumentarium

4.638

12.300

     

02.04.07 Bekostiging

11.870

12.001

     

– Uitvoering klimaat adaptie

11.870

12.001

     

02.09 Ontvangsten

11.689

5.770

     
Licence