Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 3 Wegen en Verkeersveiligheid

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr. 42) is artikel 3 Wegen en verkeersveiligheid vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid.

Budgettaire gevolgen van beleid: (bedragen x € 1.000)

03 Wegen en verkeersveiligheid

   

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

20.062

35.312

     

Uitgaven

59.252

41.282

     

03.01 Netwerk

33.621

18.894

     

03.01.01 Opdrachten

18.174

11.791

     

03.01.02 Subsidies

9.179

3.957

     

– CO2 reductieplan

 

480

     

– Auto van de toekomst

 

3.477

     

– Overige subsidies

 

0

     

03.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

6.268

3.146

     

03.02 Veiligheid

25.631

22.388

     

03.02.01 Opdrachten

8.338

6.455

     

03.02.02 Subsidies

15.621

15.211

     

03.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

1.672

722

     

03.09 Ontvangsten

2.647

3.299

     
Licence