Base description which applies to whole site

Artikel 9 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr. 42) is artikel 9 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar het artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie.

Budgettaire gevolgen van beleid: (bedragen x € 1.000)

09 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

   

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

45.186

42.689

     

Uitgaven

44.638

42.928

     

09.01 Weer, klimaat en seismologie

35.268

31.199

     

09.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

34.378

30.210

     

– Weer

19.616

16.110

     

– Klimaat

13.253

12.695

     

– Seismologie

1.509

1.405

     

09.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

890

989

     

09.02 Aardobservatie

9.370

11.729

     

09.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

9.370

11.729

     

– Bijdrage aan KNMI

9.370

11.729

     

09.09 Ontvangsten

0

0

     
Licence