Base description which applies to whole site

Artikel 10 Inspectie Leefomgeving en Transport

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr. 42) is artikel 10 Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar het artikel 24 Handhaving en toezicht.

Budgettaire gevolgen van beleid: (bedragen x € 1.000)

10 Inspectie Leefomgeving en Transport

   

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

113.368

153.565

     

Uitgaven

115.379

153.565

     

10.01 ILT

115.379

153.565

     

10.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

115.379

153.565

     

– Risicovolle bedrijven

11.537

23.024

     

– Rail en wegvervoer

25.386

32.643

     

– Scheepvaart

19.614

19.886

     

– Luchtvaart

19.614

18.356

     

– Risicovolle stoffen en producten

20.768

39.759

     

– Water en bodembeheer

8.076

19.897

     

– Ruimte, wonen, bouwen

10.384

0

     

10.09 Ontvangsten

2.714

0

     
Licence