Base description which applies to whole site

Bijlage 2 bij saldibalans 31 december 2014

Verloop van de openstaande betalingsverplichtingen / vorderingen (x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Openstaande

verplichtingen

per 1-1-2014

Aangegane

verplichtingen

in 2014

(excl. positieve

bijstellingen)

Tot betaling

gekomen

in 2014

Bijstellingen

van aangegane

verplichtingen

uit eerdere

begrotingsjaren

Openstaande

verplichtingen

per 31-12-2014

1.5.

Onderzoek en bijdragen organisaties1

0

0

0

0

0

1.3.

Algemene uitkering met inbegrip van de

         
 

netto-uitkering over vorige jaren

– 73

347.302

347.342

0

– 113

1.4. / 1.6.

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

1

948.402

948.401

0

2

Totaal

– 72

1.295.704

1.295.743

0

– 111

1

Kosten Financiële-verhoudingswet

Licence