Base description which applies to whole site

5. Verantwoordingsstaat 2014

Bedragen in € 1.000
   

(1)

(2)

(3)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

10.900

10.900

10.900

13.751

13.751

23.521

2.851

2.851

12.621

 

Sub-totaal

10.900

10.900

10.900

13.751

13.751

23.521

2.851

2.851

12.621

 

Voordelig eindsaldo 2013

0

0

0

   

9.294

   

9.294

 

Sub-totaal

0

0

0

   

9.294

   

9.294

 

Voordelig eindsaldo 2014

     

19.064

19.064

 

19.064

19.064

 
 

Totaal

10.900

10.900

10.900

32.815

32.815

32.815

21.915

21.915

21.915

Financiële toelichting bij de verantwoordingsstaat DGF 2014

Toelichting op de uitgaven en verplichtingen

Bedragen x € 1.000
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2010

2011

2012

2013

2014

2014

 

VERPLICHTINGEN

55.266

15.944

15.433

11.247

13.751

10.900

2.851

UITGAVEN

55.266

15.944

15.433

11.247

13.751

10.900

2.851

Beginsaldo

8.172

12.904

7 508

4.636

9.294

   

Programma-uitgaven

55.266

15.944

15 433

11.247

13.751

10.900

2.851

Opdrachten

             

U0111 Bewaking van dierziekten

3.207

3.779

5 169

3.636

4.531

4.200

331

U0112 Bestrijding van dierziekten

44.216

11.327

9 474

7.460

9.147

6.700

2.447

U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

0

0

0

0

0

   

U0114 Overig

7.843

838

790

151

73

 

73

ONTVANGSTEN

59.998

10.548

12 561

15.905

23.521

10.900

12.621

               

Eindsaldo

12.904

7.508

4 636

9.294

19.064

0

 

Toelichting op de ontvangsten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Realisatie 2014

Begroting 2014

Ontvangsten van het bedrijfsleven

20.376

   

Bijdrage van het PPE

 

10.197

 

Bijdrage van het PVV

 

2.816

 

Bijdrage van PZ

 

7.363

 

Ontvangsten van EZ

3.145

   

Totaal

23.521

 

10.900

Licence