Base description which applies to whole site

I Saldibalans per 31 december 2014

 

x EUR 1.000

 

x EUR 1.000

 

2014

2013

 

2014

2013

1

Uitgaven ten laste van de begroting

10.513.235

8.597.828

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

744.156

758.600

3

Liquide middelen

43.361

46.862

4a

Rekening-courant RHB

9.817.798

7.894.442

4

Rekening courant RHB

0

0

5a

Begrotingsreserves

152.096

135.083

5

Rekening courant RHB

Begrotingsreserve

152.096

135.083

       

6

Intra-comptabele vorderingen

105.484

42.492

7

Intra-comptabele schulden

100.126

34.140

Intra-comptabele activa

10.814.176

8.822.265

Intra-comptabele passiva

10.814.176

8.822.265

 

10

Extra-comptabele vorderingen

10.954

16.707

10a

T.r. extra-comptabele vorderingen

10.954

16.707

11a

T.r. extra comptabele schulden

191

174

11

Extra comptabele schulden

191

174

12

Voorschotten

315.675

301.221

12a

T.r. voorschotten

315.675

301.221

14a

T.r. openstaande verplichtingen

2.314.896

982.496

14

Openstaande verplichtingen

2.314.896

982.496

Extra-comptabele activa

2.641.716

1.300.598

Extra-comptabele passiva

2.641.716

1.300.598

 

Totaal activa

13.455.892

10.122.863

Totaal passiva

13.455.892

10.122.863

Licence