Base description which applies to whole site

93. Geheim

Tabel 93.1 Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Realisatie

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2013

2014

2014

 

Verplichtingen

3.317

3.171

3.057

114

         

93 Geheime uitgaven

       

Geheime uitgaven

3.317

3.173

3.057

116

         

Ontvangsten

17

74

0

74

Toelichting

De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven staat in artikel 6, lid 1b van de Comptabiliteitswet 2001 (CW).

Licence