Base description which applies to whole site

12. TOPINKOMENS

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum in 2014 bedraagt € 230.474.

Tabel 12.1 Bezoldiging van (gewezen) topfunctionaris

Naam instelling

Naam (gewezen) topfunctionaris

Functie

Aard functie

Datum aanvang dienstverband

Datum einde dienstverband

Omvang dienst-verband (fte)

Op externe inhuur-basis

(nee <=6 mnd; >6 mnd)

Beloning

(x € 1,–)

Onkostenvergoeding (belast)

(x € 1,–)

Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn

(x € 1,–)

Totale bezoldiging in 2014

(x € 1,–)

Motivering (indien overschrijding)

College Bescherming Persoonsgegevens

J. Kohnstamm

voorzitter college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

1

nee

136.291

6.000

22.541

164.832

 

College Bescherming Persoonsgegevens

W.B.M Tomesen

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

1

nee

133.065

3.024

22.848

158.937

 

College Bescherming Persoonsgegevens

M.W. McLaggan-van Roon

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

1-9-2014

1

nee

84.959

0

13.521

98.480

 

College Bescherming Persoonsgegevens

P.J.J Frencken

directeur

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

1

nee

94.612

3.200

15.592

113.404

 

College voor de rechten van de Mens

M. Olde Monnikhof

directeur

topfunctionaris

1-1-2014

1-9-2014

1

nee

95.946

0

15.592

111.538

 

College voor de rechten van de Mens

L.J.L. Koster

voorzitter college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

1

nee

114.893

3.677

20.908

139.478

 

College voor de rechten van de Mens

C.M. v.d. Bas

onder-voorzitter

topfunctionaris

1-1-2014

1-3-2014

1,03

nee

21.665

0

2.851

24.516

 

College voor de rechten van de Mens

P.H.A. van Geel

onder-voorzitter

topfunctionaris

1-1-2014

1-7-2014

1

nee

56.237

0

8.552

64.789

 

College voor de rechten van de Mens

C.M. van Eck

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,8

nee

69.643

1.600

12.474

83.717

 

College voor de rechten van de Mens

D. Ghidei

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

1-4-2014

0,87

nee

29.322

0

3.357

32.679

 

College voor de rechten van de Mens

E.J.M. Hofhuis

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

1

nee

99.864

3.200

15.731

118.795

 

College voor de rechten van de Mens

C.A. Goudsmit

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,8

nee

75.616

1.600

12.560

89.776

 

College voor de rechten van de Mens

D.C. Houtzager

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,8

nee

75.094

1.600

12.474

89.168

 

College voor de rechten van de Mens

J.C.J. Dute

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,75

nee

71.061

1.600

11.694

84.355

 

College voor de rechten van de Mens

K.M. Buitenweg

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,4

nee

28.977

800

6.237

36.014

 

College voor de rechten van de Mens

J.P. Loof

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,4

nee

37.547

800

6.237

44.584

 

College voor de rechten van de Mens

N.M.C.P. Jägers

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,4

nee

37.547

800

6.237

44.584

 

NRGD

M.M.A. Smithuis

directeur

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

1

nee

100.302

0

16.830

117.132

 

NRGD

J.A. Coster van Voorhout

voorzitter college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,4

nee

44.099

0

0

44.099

 

NRGD

W.J.M. Velings

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,1

nee

11.025

0

0

11.025

 

NRGD

W.J.J. van Velzen

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,1

nee

5.512

0

0

5.512

 

NRGD

P.J. van Koppen

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,1

nee

11.025

0

0

11.025

 

NRGD

A.P.A. Broeders

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,1

nee

11.025

0

0

11.025

 

NRGD

J. Henseler

lid college

topfunctionaris

1-2-2014

31-12-2014

0,1

nee

10.106

0

0

10.106

 

NRGD

J.W. Hummelen

lid college

topfunctionaris

1-3-2014

31-12-2014

0,1

nee

9.187

0

0

9.187

 

CvTA

J.W. Holtslag

voorzitter

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,2

nee

36.745

0

0

36.745

 

CvTA

H.B. van der Veen

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,2

nee

30.618

0

0

30.618

 

CvTA

M.Sanders

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,2

nee

30.618

0

0

30.618

 

CvTA

J.L.R.A. Huydecoper

lid college

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

0,2

nee

30.618

0

0

30.618

 

CvTA

H.F.R. van Heemstra

secretaris

topfunctionaris

1-1-2014

31-7-2014

0,2

nee

26.722

0

0

26.722

 

CvTA

V.L. Eiff

directeur

topfunctionaris

1-1-2014

31-12-2014

1

nee

105.473

3.184

18.155

126.812

 
Tabel 12.2 Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het WNT-maximum

Naam instelling

Functie

Datum aanvang dienstverband

Datum einde dienstverband

Omvang dienstverband (fte)

(+ tussen haakjes de omvang in 2013)

Beloning

(+ tussen haakjes de omvang in 2013)

Onkosten-vergoeding (belast)

(+ tussen haakjes de omvang in 2013)

Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn

(+ tussen haakjes de omvang in 2013)

Totale bezoldiging in 2014

(+ tussen haakjes de omvang in 2013)

Motivering

Er behoeven op grond van de WNT geen functionarissen met een bezoldiging vermeld te worden.

Tabel 12.3 Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam instelling

Naam (gewezen) topfunctionaris

Laatste Functie

Aard functie

Eerdere functies

Datum einde dienstverband

Op externe inhuur-basis (nee <=6 mnd; >6 mnd)

Betaalde uitkering in 2014

Motivering (indien overschrijding)

Er behoeven op grond van de WNT geen functionarissen met een uitkering wegens beëindigen dienstverband vermeld te worden.

Tabel 12.4 Uitkeringen boven het WNT-maximum aan niet-topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam instelling

Laatste Functie

Eerdere functies

Datum einde dienstverband

Betaalde uitkering in 2014

Motivering

Er behoeven op grond van de WNT geen functionarissen met een uitkering wegens beëindigen dienstverband vermeld te worden.

Licence