Base description which applies to whole site

5.4 Niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien

De onderstaande tabel bevat de geraamde en gerealiseerde uitgaven en verplichtingen voor 2014.

Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel 12 Nominaal

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Begroting 2014

verschil

Verplichtingen en uitgaven

       

0

46.727

– 46.727

Loonbijstelling

             

Prijsbijstelling

             

Nader te verdelen

       

0

46.727

– 46.727

Onvoorzien

             

Totaal uitgaven

       

0

46.727

– 46.727

In dit begrotingsartikel worden de door het Ministerie van Financiën toegekende bedragen opgenomen. Met de tweede suppletoire begroting is het resterende bedrag volledig uitgedeeld naar de defensieonderdelen. Het saldo is nihil.

Licence