Base description which applies to whole site

5.3 Niet-beleidsartikel 11 Geheime uitgaven

Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel 11 Geheime uitgaven

De onderstaande tabel bevat de geraamde en gerealiseerde uitgaven en verplichtingen voor 2014.

Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel 11 Geheime uitgaven

Artikel 11 Geheime uitgaven

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Begroting 2014

verschil

Verplichtingen

2.236

6.238

5.251

5.264

3.893

5.264

– 1.371

Geheime uitgaven

2.236

6.238

5.251

5.264

3.893

5.264

– 1.371

Totaal uitgaven

2.236

6.238

5.251

5.264

3.893

5.264

– 1.371

De geheime uitgaven worden jaarlijks gecontroleerd door de president van de Algemene Rekenkamer.

Licence