Base description which applies to whole site

Overzicht van risicoregelingen

Risisco van de Staat, te verlenen garanties, vervallen garanties
(bedragen in duizenden euro's)

Artikel waarop garantie wordt verantwoord

Omschrijving garantie

Soort garantie*

Uitstaande garantie

ultimo 2013

Verleende garanties

in 2014 (realisaties)

Vervallen garanties

in 2014 (realisaties)

Uitstaande garantie

ultimo 2014

Garantie plafond

Totaal plafond

Totaal stand begrotingsreserve

1

Garantie DGGF

Kredietgarantie

0

2.554

0

2.554

 

2.554

0

1

Garantie FOM

Kredietgarantie

62.871

5.731

 

68.602

 

204.192

102.096

5

Garanties IS-NIO

Kredietgarantie

252.062

0

28.432

223.630

 

223.630

0

5

Garanties IS-Raad van Europa

Deelnemingen

176.743

 

0

176.743

 

176.743

0

5

Garanties Regionale Ontwikkelingsbanken

Deelnemingen

1.854.769

 

39.727

1.815.042

 

1.815.042

0

5

Garanties IS OPCW

Exploitatie

0

0

0

0

 

0

0

 

TOTAAL

 

2.346.445

8.285

68.159

2.286.571

0

2.422.161

102.096

Uitgaven en ontvangsten
(bedragen in duizenden euro's)

Artikel waarop garantie wordt verantwoord

Omschrijving garantie

Soort garantie*

Uitgaven

realisatie 2013

Ontvangsten

realisatie 2013

Uitgaven

realisatie 2014

Ontvangsten

realisatie 2014

1.1 (uitgaven) en 1.10 (ontvangsten)

Garantie FOM

Kredietgarantie

     

126

5.2 (uitgaven) en 5.20 (ontvangsten)

Garanties IS-NIO

Kredietgarantie

776

1.640

702

4.703

 

TOTAAL

 

776

1.640

702

4.829

Door late melding van de fondsbeheerder kon de mutatie op de garantie DGGF niet meer worden verwerkt in de saldibalans

Licence