Base description which applies to whole site

Artikel 14. VUT-fonds

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2011

2012

2013

2014

Realisatie 2015

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015

Verschil 2015

Verplichtingen:

0

190.000

140.000

160.000

0

0

0

                 

Uitgaven:

0

190.000

140.000

160.000

0

0

0

                 

14.1

VUT-fonds

0

190.000

140.000

160.000

0

0

0

                 

Ontvangsten:

0

15.892

18.816

409.712

741.290

715.800

25.490

E Toelichting op de financiële instrumenten

Ontvangsten

De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. In 2015 is meer afgelost dan voorheen begroot. Conform de leenovereenkomst wordt de totale schuld in 2016 afgelost.

Licence