Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3: SANCTIEBELEID EN MALVERSATIES

In de nota «beheer en toezicht» die in 1998 aan de Tweede Kamer werd voorgelegd, is toegezegd dat het parlement bij de jaarlijkse rekening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geïnformeerd zal worden over de bewezen gevallen van malversaties en de daarbij getroffen sancties respectievelijk de afweging die is gemaakt om geen sanctie te treffen. Ook de informatie over het effect van sancties en het terugvorderen van geld is toegevoegd. In de praktijk worden malversaties als bewezen beschouwd als er zodanig sterke aanwijzingen zijn, dat het bestaan van een malversatie logischerwijs niet ontkend kan worden. Het is dus niet zo dat bij alle gevallen door een uitspraak van de rechter een malversatie als bewezen wordt aangemerkt.

Malversaties

In het jaar 2016 is 1 vermoeden van malversatie gemeld. Vermoedens van malversaties worden altijd onderzocht.

In deze bijlage wordt ingegaan op een malversatie die als bewezen malversatie is aangemerkt.

Oekraïne

Organisatie: Lokale NGO

Context: Mensenrechtenfonds

Ontdekt: De lokale projectleider is tijdens de uitvoering van het project vertrokken om in het leger te dienen aan het front in Oost-Oekraïne. Bij terugkeer is hem door de bestuursvoorzitter van de NGO te verstaan gegeven dat zijn diensten voor het project niet langer nodig waren.

Omvang: EUR 28.492

Actie: Er is meerdere keren getracht contact te maken met de bestuursvoorzitter. Deze is sindsdien onvindbaar. Ook kon niet worden nagegaan of het bedrag van de eerste overmaking aan de NGO nog op de rekening van de NGO stond. Overwogen wordt een deurwaarder in te schakelen

Licence