Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

92. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 92.1 Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
   

Realisatie

Vastgestelde

Verschil

2014

2015

2016

2017

2018

Begroting

 
         

2018

 

Verplichtingen

0

0

0

0

0

20.444

– 20.444

                 

92.1 Nominaal en Onvoorzien

 

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

20.444

– 20.444

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Toelichting op de instrumenten

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende beleidsartikelen toegelicht.

Licence