Base description which applies to whole site

Artikel 13. Nog onverdeeld

Tabel 21 Nog onverdeeld budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

        

13.1 Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Loonbijstelling apparaat

0

0

0

0

0

0

0

Loonbijstelling apparaat

0

0

0

0

0

0

0

Loonbijstelling programma

0

0

0

0

0

0

0

Loonbijstelling programma

0

0

0

0

0

0

0

        

13.2 Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling apparaat

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling apparaat

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling programma

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling programma

0

0

0

0

0

0

0

        

13.3 Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien apparaat

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien apparaat

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien programma

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien Programma

0

0

0

0

0

0

0

       

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Licence