Base description which applies to whole site

5.3 Artikel 13. Nog onverdeeld

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 24 Budgettaire gevolgen artikel 13 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

        
        

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Licence