Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 13 Nog onverdeeld

Tabel 14 Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

0

29.851

‒ 29.851

0

0

      

Uitgaven:

0

29.851

‒ 29.851

0

0

      

13.1 Loonbijstelling

0

19.568

‒ 19.568

0

0

      

13.2 Prijsbijstelling

0

8.783

‒ 8.783

0

0

      

13.3 Onvoorzien

0

1.500

‒ 1.500

0

0

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Loonbijstelling

Bij Miljoenennota is de loonbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.

Prijsbijstelling

Bij Miljoenennota is de prijsbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.

Onvoorzien

Dit betreft een bijdrage aan de gemeente Zundert ten behoeve van de aanpak van Fort Oranje (via het gemeentefonds).

Licence