Base description which applies to whole site

8. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 41 Departementale verantwoordingstaat 2020 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) (bedragen * € 1.000)
  

(1)

(2)

(3) = (2) - (1)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen1

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

13.427.141

13.428.819

1.546.443

14.378.387

14.382.228

1.243.853

951.246

953.409

‒ 302.590

           
 

Beleidsartikelen

12.944.978

12.945.325

1.526.318

13.810.986

13.863.477

1.208.274

866.008

918.152

‒ 318.044

           

31

Politie

6.270.549

6.271.396

12.658

6.655.038

6.494.298

14.858

384.489

222.902

2.200

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.552.858

1.552.858

168.850

1.679.085

1.630.354

162.187

126.227

77.496

‒ 6.663

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

862.716

862.216

1.252.175

855.920

895.192

857.398

‒ 6.796

32.976

‒ 394.777

34

Straffen en beschermen

2.755.868

2.755.868

87.635

2.811.367

3.050.437

105.896

55.499

294.569

18.261

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

266.427

266.427

2.000

349.738

337.348

640

83.311

70.921

‒ 1.360

37

Migratie

1.236.560

1.236.560

3.000

1.459.838

1.455.848

67.295

223.278

219.288

64.295

           
 

Niet-beleidsartikelen

482.163

483.494

20.125

567.401

518.751

35.579

85.238

35.257

15.454

           

91

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

446.713

448.044

20.125

564.152

515.502

35.182

117.439

67.458

15.057

92

Nog onverdeeld

32.402

32.402

0

0

0

0

‒ 32.402

‒ 32.402

0

93

Geheim

3.048

3.048

0

3.249

3.249

397

201

201

397

1

per saldo aangegane verplichtingen

Licence